Taiwanese Spirit Art Talk 台美法三國 台灣精神藝談

Saturday, October 23, 2021

Oct 23, 2021 -

台灣 22:00-23:30 Taiwan Time, 歐洲 16:00-17:30 Central European Time, 加東 10:00-11:30 Eastern Time, 美西 07:00-08:30 Pacific Time

web site https://natwa.webex.com/meet/taigi
GET TICKETSRSVP

Taiwanese Spirit Art Talk

台美法三國 台灣精神藝談

線頂聚會連結:https://natwa.webex.com/meet/taigi

線頂台文通訊30冬讀者聯誼會自2021年初開始, 每禮拜六美西時間早起7 點聚會, 已經舉辦過30 幾場有關台灣文學欣賞,親子幼兒教育,台語文運動等互動性座談會。 吸引美國, 加拿大, 歐洲各國, 日本, 18歲到80幾歲三世代ê台灣人參加。  今年10月初開始, 台文通訊30冬讀者聯誼會已經完成編輯「台文通訊30特刊」階段性ê任務,轉型做「世界台灣文化論壇」, 鼓舞台灣人恢復「用台語論台灣事」ê風氣。

走揣(chhōe)台灣精神一直是台灣文藝復興 藝術創意主要ê來源。台灣精神價值用文學 音樂 美術 做媒介來表現,比用政論ê方式閣卡會當達著真善美ê效果。

10月23這禮拜六,世界台灣文化論壇kap美國台灣人聯合基金會  ABT委員會合作,舉辦跨領域「台美法三國 台灣精神藝談」, 邀請羅西亞文學研究台文系教授何信翰, 金鐘廣播獎得主寶島美術館廖新田教授,來訪問台灣少年輩美術家趙子賢, 旅美愛台畫家陳文石kap旅法藝評家陳奇相, 探討無仝世代tòa無仝所在ê台灣藝術家tùi台灣精神有啥物特有ê視角kap共同ê視野。

註:ABT 代表Art/Business/Technology, 嘛是代表American Born Taiwanese

共同主持人

廖新田 台灣歷史博物館館長 2021廣播金鐘獎得主, 他的書「台灣美術史」獲金鼎獎

何信翰 羅西亞文學研究博士 中師大台文系教授

與談藝術家

陳奇相 旅法專業造型藝術家  藝評家(國際藝評人協AICA會員)

陳文石 旅美愛台畫家陳文石(Stone Chen) 前洛杉磯台灣會館會長

趙子賢 師大美術術系碩士 「台文博覽會 - 走chhōe 台灣」大溝頂菜市個展

活動內容

主辦單位 TUF ABT

面冊插圖 鄭安理 Pasadena Art Center 學生

❑ 時間 2021/10/23 拜六

台灣 22:00-23:30 Taiwan Time

歐洲 16:00-17:30 Central European Time

加東 10:00-11:30 Eastern Time

美西 07:00-08:30 Pacific Time